• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

ZWROT PODRĘCZNIKÓW DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ, ORAZ ODBIÓR RZECZY POZOSTAWIONYCH W SZKOLE

PROCEDURY ZWROTU PODRĘCZNIKÓW DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA

  1. Termin zwrotu podręczników 19 - 24 czerwca 2020 r.
  2. Wchodzimy do szkoły bocznym wejściem przy placu zabaw.
  3. Zwrotu podręczników dokonują uczniowie/rodzice pojedynczo.
  4. Uczeń/rodzic na terenie szkoły powinien być w maseczce i rękawiczkach.
  5. Zwracamy podręczniki tylko w kompletach (bez foliowych okładek). Za zniszczone lub zagubione podręczniki zgodnie z regulaminem rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do zakupu nowego egzemplarza.
  6. Zwracający podręczniki rodzic/uczeń podaje nauczycielowi dane czytelnika: imię, nazwisko, klasę i numery inwentarzowe zwracanych egzemplarzy, a następnie odkłada je na wyznaczone miejsce.

Odbiór rzeczy pozostawionych w szkole nastąpi w obecności wychowawcy klasy i według ustalonego harmonogramu w dniach 19-24 czerwca