• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

Informacja dla Uczniów i Rodziców

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1 WRZEŚNIA 2020 r.

 

1.Godzina 8.00 - msza święta w kościele parafialnym

W tym dniu uczniowie dojeżdżający mogą skorzystać z autobusu szkolnego, który będzie kursował wg harmonogramu poniżej.

2. Godzina 9.00 – 9.15 – złożenie kwiatów na cmentarzu parafialnym

Chętni uczniowie wraz z Rodzicami mogą uczestniczyć w uroczystości. Uczniowie dojeżdżający wracają autobusem do szkoły pod opieką nauczyciela dowożącego.

3.Godzina 9.30 – spotkanie z wychowawcami w klasach

Uczniowie bezpośrednio wchodzą do wyznaczonych klas wg harmonogramu wejść.                   

4.Godzina 10.00 - odjazd autobusu szkolnego

Uwaga!

  • Ze względu na obowiązujący w szkole reżim sanitarny, nie będzie spotkania ogólnego w sali gimnastycznej.
  • Do szkoły przychodzą wyłącznie uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
  • Przy wejściu do szkoły prosimy stosować się do zaleceń pracowników obsługi szkoły.
  • Ze względu na przewidywaną większą liczbę osób w szkole, prosimy aby dzieci w wieku od 4 do 15 lat  również wchodziły z osłoną ust i nosa.
  • Zalecamy wejścia tylko 1 rodzica/opiekuna z dzieckiem.
  • Na terenie szkoły rodzic/opiekun zobowiązany jest zasłaniać usta i nos. Przy wejściu zdezynfekować ręce oraz zachować dystans min. 1,5 m od innych osób.

 

Klasy na parterze:

Wejście A- główne wejście od frontu budynku

Grupa 3 latki – sala 16

Grupa 5 latki – sala 18

Grupa 4 latki – sala 17

Grupa 5 latki – sala 26 (I piętro)

Grupa O – sala 27 (I piętro)

 

Klasy na I piętrze:

Wejście B - od parkingu (przy stołówce)

Klasa Ia – sala25

Klasa Ib – sala 24

Klasa IIa – sala 23

Klasa IIb  – sala 20

Klasa IIIa– sala 21

Klasa IIIb– sala 22

 

Klasy na II piętrze:

Wejście C - od boiska szkolnego (uczniowie dojeżdżający)                          

Wejście D   - od sali gimnastycznej (uczniowie miejscowi)

Klasa IVa – sala 39

KlasaVIIa– sala 31

Klasa IVb – sala 34

KlasaVIIb– sala 40

Klasa Va – sala 38

KlasaVIIc– sala 37

Klasa Vb - sala 33

KlasaVIIIa– sala 35

Klasa VIa– sala 36

KlasaVIIIb– sala 32

 

Wejście O  -  od placu zabaw (nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi)

 

Harmonogram dowozu uczniów autobusem szkolnym do kościoła w dniu 1 września 2020 r.

Kurs

Miejscowość

Godzina

1

Łabunie

Majdan Ruszowski

Łabunie Reforma

6:55

7:05

7:15

Łabunie

Ruszów Kolonia

Ruszów

Łabunie

7:20

7:30

7:35

7:50

Kurs

Miejscowość

Godzina

1

Barchaczów

Dąbrowa

Bródek

ul. Leśna, ul. Długa

Łabunie

7:25

7:35

7:40

7:50

7:55