• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

Szanowni Rodzice

Zwrot nadpłaty za obiady za marzec 2020 r.

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły związanym z zapobieganiem i zwalczaniem COVID – 19, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łabuniach będzie zwracać nadpłatę powstałą za niewykorzystane obiady w miesiącu marcu 2020 r.

Aby otrzymać zwrot nadpłaty należy wypełnić wniosek według załączonego wzoru (dla każdego dziecka oddzielnie), który można pobrać ze strony internetowej lub w sekretariacie.

Wypełniony wniosek należy dostarczyć do skrzynki pocztowej, która znajduje się przy głównych drzwiach wejściowych do szkoły.

Termin przyjmowania wniosków od 14.09 do 18.09.2020r. w godzinach 7.00 - 15.00.