• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

PAMIĘTAMY…

,, Umarłych wieczność dotąd trwa,

dokąd pamięcią się im płaci”

W. Szymborska

W hołdzie ofiarom II wojny światowej, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły, zapalili znicze na grobach żołnierskich oraz pod pomnikiem Dzieci Zamojszczyzny na cmentarzu parafialnym w Łabuniach.

Uczniowie naszej szkoły włączyli się również w akcję zbiórki zniczy przekazanych Stowarzyszeniu Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu z siedzibą w Zamościu. Zebrano 220 zniczy, które będą zapalane w znajdujących się na terenie Zamościa miejscach pamięci, poświęconych pomordowanym Polakom.

 Serdecznie dziękujemy uczniom i rodzicom za włączenie się do akcji.

Samorząd Uczniowski