Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1291664
  • Do końca roku: 346 dni
  • Do wakacji: 157 dni

Gminny Konkurs "Dzień Kota"

Regulamin konkursu plastyczno-literackiego

na okoliczność Dnia Kota (17 II b.r)

ORGANIZATOR:

Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie

TEMAT KONKURSU:

Tematem konkursu jest  kot.

Czekamy na prace prezentujące Waszych pupili: plastyczne, fotograficzne, opowieści. Dosyłajcie imiona kociaków.

 

CELE KONKURSU:

•          pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników,

•          inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki, fotografiki i literatury

•          popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik    plastycznych, literackich

•          poszerzanie wiedzy o świecie

UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs adresowany jest do:

1)         dzieci przedszkolnych i szkolnych z przedszkoli szkół podstawowych z terenu gminy Łabunie

PRACE PLASTYCZNE:

•          Prace mogą być wykonywane w dowolnej technice plastycznej np. akwarela, tempera, pastele, wydzieranki, collage oraz dowolne techniki graficzne (za wyjątkiem prac przestrzennych i z użyciem materiałów takich jak: piasek, liście, ryż itp.).

•          Format prac: A4

•          Pracę należy zabezpieczyć koszulką lub teczką oraz czytelnie opisać wg wzoru:

imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa szkoły/przedszkola, kontakt telefoniczny do rodzica lub wychowawcy.

JURY:

Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie powołuje Jury, które ocenia prace.

Jury wybiera najlepsze prace z każdej kategorii. Werdykt Jury nie podlega negocjacjom.

TERMINY I NAGRODY:

Prace plastyczne należy dostarczyć do Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie  w nieprzekraczalnym terminie do 9.02.2021r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 17.02.2021r.

Nagrody:

- „Kalendarz z moim kotem” – autorski projekt kalendarza ze zdjęciami laureata konkursu i jego pupila.

- Albumy, książki i poradniki o kotach

- upominki dla czworonogów (ufundowane przez Przychodnię Weterynaryjną s.c. J. Łój i T. Dobrowolski w Łabuniach)

- Dla laureata konkursu literackiego - debiut na łamach marcowego kwartalnika „U Źródła” (publikacja opowieści o kocie)

- Właściciel najpiękniejszego kota (kategoria prace fotograficzne) otrzyma tytuł „Kociarza 2020 Roku”

UWAGI KOŃCOWE:

Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji na stronie Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie lub facebooku BPGŁ nagrodzonych prac wraz z informacją o autorze.

Organizator przewiduje możliwość zorganizowania wystawy nadesłanych prac, ale zastrzega sobie wybór tylko części z nich.

 

Informacji o konkursie udziela:

Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie

Ul. Orzechowa 10

22-437 Łabunie