Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1291690
  • Do końca roku: 346 dni
  • Do wakacji: 157 dni

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy!

Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowy dzień w życiu szkoły. W tym roku szkolnym, ze względu na sytuację epidemiologiczną w naszym kraju, nie mogliśmy się spotkać, aby wspólnie obchodzić nasze święto.

Trudno wyobrazić sobie równie satysfakcjonującą pracę jak tę, którą wykonują nauczyciele. Mało jest też zawodów tak mocno kształtujących rzeczywistość wokół nas. Nauczyciel wychowuje całe pokolenia dzieci i młodzieży. Uczy wartości, szacunku do innych i przekazuje wiedzę, która przeradza się w pasje, przyszły zawód. To wszystko napawa satysfakcją, daje poczucie spełnienia i energię do działania.

W tym dniu w sposób szczególny składam Państwu podziękowanie za codzienny trud włożony w edukację i wychowanie młodego pokolenia, za przekazywanie młodym ludziom ponadczasowych wartości, za profesjonalizm, za  pasję i entuzjazm, za otwartość na zmiany. Dzięki Państwa wiedzy, umiejętnościom i serdeczności, jaką otaczacie dzieci i młodzież, stają się Oni wartościowymi ludźmi otwartymi na świat i drugiego człowieka. Dziękuję za życzliwość i serdeczność, którymi niezmiennie obdarzacie uczniów. Za to także, że jesteście twórczy i kreatywni, pełni pomysłów i ciekawych inicjatyw.

Dziękuję Pani wicedyrektor Danucie Bosiak za wspólną pracę na rzecz szkoły.

Dziękuję pracownikom administracji i obsługi za codzienny trud i owocną współpracę. Dziękuję za współpracę pracownikom CUW.

Dziękuję Samorządowi Gminy a w szczególności Wójtowi Gminy Łabunie Panu Mariuszowi Kukiełce, Przewodniczącej Rady Gminy Pani Elżbiecie Kuźmie oraz Radnym za życzliwość i wsparcie  w realizacji zadań oświatowych. Bez bardzo dobrej współpracy nasza szkoła nie mogłaby się rozwijać.

Dziękuję za współpracę Radzie Rodziców oraz wszystkim Rodzicom.

Mam dziś zaszczyt wynagrodzić nauczycieli oraz pracowników szkoły, którzy wyróżnili się szczególnie swoim zaangażowaniem i inicjatywą. Dziękuję Państwu za tworzenie sprzyjających warunków rozwoju naszych dzieci i uczniów, a także za rzetelne wykonywanie swojej pracy.

W tym szczególnym czasie życzę Państwu dużo zdrowia i wytrwałości w codziennym życiu. Serdeczne życzenia zdrowia, sukcesów w życiu osobistym oraz pogody ducha kieruję do Nauczycieli przebywających na emeryturze.

 

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego

                                                                                  Elżbieta Bodys