• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

Informacja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

 

Wójt Gminy Łabunie informuje, że w celu zapewnienia od 1 września 2020 r. opieki przedszkolnej dzieciom w wieku 3-5 lat
z obwodu Szkoły Podstawowej w Łabuniach, w uzgodnieniu z Dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łabuniach, Przedszkole Samorządowe z siedzibą w Ruszowie będzie funkcjonować na okres remontu w Szkole Podstawowej w Łabuniach.

Na potrzeby wychowania przedszkolnego zostały wydzielone i przystosowane 4 sale na parterze budynku, zapewniające warunki do realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych.

W dniu 24 sierpnia 2020 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarnyw Zamościu pozytywnie zaopiniował warunki bezpieczeństwa i higieny pobytu dzieci w pomieszczeniach przeznaczonych do prowadzenia przedszkola w Łabuniach przy ul. Zamojskiej 1 oraz najbliższe otoczenie w/w placówki..

Dzieciom 5-cio letnim zapewnia się bezpłatny dowóz autobusem szkolnym.

Na organie prowadzącym spoczywa obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Opóźnienie prac z przystosowaniem budynku do potrzeb wychowania przedszkolnego ma związek z trwającą pandemią COVID-19.  Ze względu na sytuację epidemiologiczną i konieczność zachowania szczególnych środków ostrożności odwołano sesję Rady Gminy Łabunie zwołaną na dzień 25 marca 2020r., na której rada gminy miała zająć się projektami uchwał w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej i Punktu Przedszkolnego w Ruszowie. Bez uchwał likwidujących w/w jednostki oświatowe i uchwały o przekształceniu Punktu Przedszkolnego w Łabuniach w Samorządowe Przedszkole w Ruszowie wójt nie mógł rozpocząć prac przygotowawczych. Przedmiotowe uchwały zostały podjęte na sesjach rady gminy w miesiącach kwietniu i maju 2020r. W miesiącach czerwcu i lipcu wykonano prace projektowe spełniające wymagania jakie musi spełniań lokal w którym prowadzone będzie przedszkole. Po otrzymaniu pozwolenia na budowę ogłosiliśmy przetarg na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku szkoły filialnej w Ruszowie na przedszkole. Zakładamy, że prace remontowe trwać będą przez okres dwóch miesięcy.

     Przedstawiając powyższe prosimy rodziców o zrozumienie i przepraszamy za utrudnienia.