Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1291679
  • Do końca roku: 346 dni
  • Do wakacji: 157 dni
Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. O placówce

O placówce

Historia szkoły

Początki szkoły w Łabuniach datują się od roku 1894,  od czasów zaboru rosyjskiego, kiedy to zostaje utworzona jednoklasowa szkoła z rosyjskim językiem nauczania.   

W 1915 roku na skutek wybuchu pierwszej wojny światowej następuje przerwa w nauce. Dopiero okupacyjne władze austriackie tworzą szkołę z polskim językiem nauczania. Nauka odbywa się w starym budynku znajdującym się przy szosie w środku wsi Łabunie. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku zostaje zorganizowana prawdziwa szkoła polska, jako jednoklasowa szkoła powszechna. W roku 1929 następuje zmiana stopnia organizacyjnego, szkoła w Łabuniach zostaje połączona ze szkołą jednoklasową w Wólce Łabuńskiej i zamieniona na pięcioklasową szkołę powszechną z siedzibą w Łabuniach. Kierownikiem szkoły jest pan Franciszek Maśliński. Dzięki jego staraniom w 1934 roku powstaje miejscowy komitet budowy szkoły z hrabią Aleksandrem Szeptyckim na czele. Hrabia Szeptycki ofiarowuje plac pod budowę, a środki finansowe przeznacza Gmina oraz Kuratorium Szkolne w Lublinie.