Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1291693
  • Do końca roku: 346 dni
  • Do wakacji: 157 dni

PROJEKT UNIJNY

 

,,SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI"

Projekt edukacyjny dla uczniów Szkoły Podstawowej i klas gimnazjalnych w Łabuniach.

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

czas trwania projektu od 1-09-2017 do 30-06-2018

całkowita wartość projektu wynosi 441 593, 75

 

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych,

właściwych postaw i umiejętnosci niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualne podejście do ucznia. Projekt obejmuje:

dla uczniów: zajęcia wyrównawcze i rozwijające uzdolnienia, zajęcia specjalistyczne, doradztwo edukacyjno- zawodowe, pomoc psychologiczno- pedagogiczną,

dla nauczycieli: szkolenia podnoszące kompetencje w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu.

Dzięki projektowi większość uczniów skorzysta z zajęć prowadzonych w sposób kształtujący postawy takie jak:

-innowacyjność

- kreatywnosć

-praca zespołowa

Ponadto w ramach zaplanowanych działań szkoła uzyska dostęp do nowoczesnego wyposażenia pracowni przyrodniczych i informatycznych, co przełoży się na znaczącą poprawę jakości nauczanie.