Dokumenty

Opieka w dniach wolnych

W natępujących dniach przedszkole zapewnia opiekę w godzinach: 6:30 - 16:30, po wcześniejszym zgłoszeniu dziecka przez rodzica do wychowawcy:

12 -13 listopada 2020,

23 - 24 grudnia 2020,

28 -31 grudnia 2020,

1 - 2 kwietnia 2021

6 kwietnia 2021,

4 czerwca 2021,