Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Patron szkoły

Patron szkoły

„Pamiętamy o patronie szkoły…” – obchody pierwszej rocznicy nadania imienia szkole

10 grudnia 2019 roku Szkoła Podstawowa w Łabuniach przyjęła im. Dzieci Zamojszczyzny. Uroczystość ta była poprzedzona wieloma działaniami mającymi na celu przybliżenie sylwetki patrona szkoły. Nasi uczniowie uczestniczyli w wystawach, wizytach w muzeum i spotkaniach ze świadkami historii. Brali też udział w wydarzeniach sportowych i artystycznych, takich jak Pierwszy Bieg Uliczny Pamięci Dzieci Zamojszczyzny oraz konkurs plastyczny „Przeżycia i marzenia Dzieci Zamojszczyzny”.

DZIEŃ PATRONA SZKOŁY

Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo,

projektem, który nieustannie się urzeczywistnia,

przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta

(Jan Paweł II)

Patron szkoły

Uczniowie pod kierunkiem Pana Zbigniewa Podkańskiego przedstawili ciekawą prezentację multimedialną, która stanowiła podsumowanie wszystkich działań, jakie nasza szkoła podjęła, aby odszukać „okruchy pamięci” o tragicznych losach Patrona naszej szkoły – Dzieci Zamojszczyzny.

„Nie mogę Cię zapomnieć…”

12 grudnia 2019 roku w naszej szkole odbył się spektakl „Nie mogę Cię zapomnieć…” przygotowany przez uczniów pod kierunkiem Pani mgr Celiny Zwolak i Pani mgr Doroty Chmury.

Premiera spektaklu miała miejsce w dniu 10 grudnia 2019 roku podczas uroczystości poświęcenia sztandaru i nadania Szkole Podstawowej w Łabuniach imienia Dzieci Zamojszczyzny.

SYMBOLIKA SZTANDARU

Sztandar ma postać kwadratowego płata materiału składającego się z awersu i rewersu, przymocowanego do drzewca zwieńczonego głowicą przedstawiającą orła w koronie. Całość sztandaru obszyta jest złotymi frędzlami. Sztandar naszej szkoły ma swoją symboliczną wymowę:

POŚWIĘCENIE SZTANDARU I NADANIE IM. DZIECI ZAMOJSZCZYZNY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁABUNIACH

Dzień 10 grudnia na długo zapadnie w pamięci tych, którzy uczestniczyli w uroczystości nadania imienia Dzieci Zamojszczyzny Szkole Podstawowej w Łabuniach.

Losy Dzieci Zamojszczyzny z terenu Gminy Łabunie

Wystawa przygotowana przez nauczycieli we współpracy z Archiwum Państwowym.

Przeżycia i marzenia Dzieci Zamojszczyzny

Wystawa prac uczniów szkoły z klas I - VI, którzy w swoich pracach ukazali Przeżycia i marzenia Dzieci Zamojszczyzny

Wystawa

Echa II wojny światowej odnaleźliśmy  na terenie naszej gminy w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi. Klasa VII b pod opieką P. Doroty Sołoduchy odwiedziła wystawę poświęcona bł. Stanisławowi Starowiejskiemu, który był związany z Ziemią Łabuńską. Śladami tego wielkiego patrioty a jednocześnie skromnego człowieka oprowadziła nas s. Irena Murawska FMM.

Pierwszy Bieg Uliczny Pamięci Dzieci Zamojszczyzny

W dniu 18 października Szkoła Podstawowa w Łabuniach była organizatorem biegów ulicznych mających na celu oddanie hołdu Dzieciom Zamojszczyzny, których tragiczny los łączy się z historią naszej miejscowości. Uczestnictwo zawodników było formą uczczenia pamięci ofiar. Zawody rozpoczęły się od zapalenia zniczy pod pomnikiem Dzieci Zamojszczyzny na cmentarzu w Łabuniach przez pana dyrektora Bernarda Panasiuka, panią wicedyrektor Barbarę Banaszkiewicz oraz reprezentantów startujących zawodników Patrycji Skubisz i Michała Krupy. W biegach wystartowało 136 uczniów w sześciu kategoriach. Zwycięzcy nagrodzeni zostali pamiątkowymi pucharami i medalami.