Kadra

Dyrekcja:

mgr Elżbieta Bodys - Dyrektor

mgr Danuta Bosiak- Wicedyrektor

 

Nauczyciele:

 

mgr Beata Gęborys - wychowanie przedszkolne

mgr Anna Grela - wychowanie przedszkolne

mgr Agnieszka Słupska - wychowanie przedszkolne

mgr Joanna Sokołowska - wychowanie przedszkolne

mgr Małgorzata Schab- -wychowanie przedszkolne

mgr Barbara Rybacha- wychowanie przedszkolne 

 

mgr Dorota Kobieluch - logopeda

mgr Renata Radziejewska - pedagog

lic. Iwona Synowiec - język angielski

mgr Agnieszka Wieczerzańska - Perkins- religia