Statystyki

 • Odwiedziło nas: 1291686
 • Do końca roku: 346 dni
 • Do wakacji: 157 dni

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego powstał w oparciu o dotychczasowe doświadczenia i jest pochodną propozycji zgłaszanych przez uczniów w toku spotkań z przedstawicielami samorządów klasowych i wniosków z pracy samorządu w roku szkolnym 2019/2020 oraz lat ubiegłych. Plan pracy jest skorelowany z nadrzędnymi dokumentami normującymi pracę szkoły.

           Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego jest:

- spójny z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły,

- zbieżny w kształtowaniu odpowiednich postaw i umiejętności,

- budowany przez wszystkie podmioty środowiska szkolnego.

 

Działania Samorządu Uczniowskiego skierowane są do całej społeczności uczniowskiej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łabuniach i dotyczą tematów rozwijanych i realizowanych w ciągu całego roku szkolnego.

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 • - reprezentowanie ogółu uczniów poprzez działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw,
 • - budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności w działaniach na rzecz szkoły,
 • - uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły,
 • - dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji,
 • - kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia.

 

Założenia na rok szkolny 2020/2021:

 • - przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu szkolnym,
 • - stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska,
 • - ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym,
 • - kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych,
 • - diagnozowanie potrzeb społeczności uczniowskiej, poprzez rozmowy z uczniami, spotkania Samorządów klasowych,
 • - udział w uroczystościach szkolnych,
 • - w przypadku przejścia szkoły na nauczanie zdalne lub hybrydowe przekształcenie SU w E-Samorząd Uczniowski, którego głównymi zadaniami będzie dbanie o komunikację między uczniami i utrzymanie poczucia wspólnoty.

 

Rozkład planowanych działań w roku szkolny 2020/2021:

 MIESIĄC

PLANOWANE   DZIAŁANIA

                              

 

 

 

WRZESIEŃ

ü  Wybory nowych członków SU.

ü  Opracowanie planu pracy na bieżący rok szkolny.

ü  Zapoznanie nowych członków SU z regulaminami szkolnymi, kodeksem ucznia, regulaminem SU, przydział zadań, podział na sekcje.

ü  Bieżące informacje i gazetki okolicznościowe na tablicy samorządu – w każdym miesiącu roku szkolnego.

ü  Prowadzenie zakładki SU w Internecie na stronie szkoły – cały rok szkolny.

ü  Spotkania z samorządami klasowymi, informacje o podejmowanych akcjach.

ü  Ustalenie planu spotkań członków SU.

ü  Sprzątanie świata – gazetka okolicznościowa na tablicy SU, pogadanki na godz. wych.

ü  Dzień chłopca – gazetka okolicznościowa na tablicy SU.

 

  

PAŹDZIERNIK

 

 ü  Przeprowadzenie apelu organizacyjnego – przedstawienie składu SU.

ü  Organizacja Dnia Edukacji Narodowej – program artystyczny dla nauczycieli i pracowników szkoły. Wykonanie gazetki okolicznościowej.

ü  Ślubowanie klas pierwszych – pomoc wychowawcom klas I w przygotowaniach do uroczystości pasowania na ucznia.

ü  „Światełko pamięci dla Wołynia” – V edycja. Zbiórka zniczy w kolorach biało-czerwonych.

 

 

 

 

LISTOPAD

 ü  Wszystkich Świętych – zapalenie zniczy na mogiłach. Przygotowanie gazetki okolicznościowej.

ü  Święto Niepodległości – uroczysty apel z okazji rocznicy odzyskania niepodległości. Przygotowanie gazetki okolicznościowej. Udział przedstawicieli SU w uroczystościach szkolnych i kościelnych.

ü  Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka – uczniowie i nauczyciele ubrani w tym dniu na niebiesko.

ü  Dzień Pluszowego Misia – akcja ukierunkowana na oddziały przedszkolne i klasy I - III.

ü  „Dobra wróżba dla…” – zbieranie funduszy ze sprzedaży ciast na rzecz schroniska dla zwierząt.

ü  Andrzejki – akcenty andrzejkowe na gazetce. Wróżby w klasach na godz. wych.

ü  „Góra grosza” – zbieranie funduszy.

 

 

 

 

GRUDZIEŃ

 

 ü  Mikołajki – gazetka okolicznościowa na tablicy SU. Prezenty mikołajkowe w zespołach klasowych. Przygotowanie słodkich upominków dla nauczycieli.

ü  Konkurs klasowy na najciekawszą kartkę świąteczną.

ü  Święto szkoły.

ü  Świąteczna dekoracja szkoły.

ü  Przygotowanie plakatu z życzeniami świątecznymi dla Rady Pedagogicznej, pracowników szkoły i dla uczniów.

ü  Jasełka i szkolna Wigilia – zredagowanie życzeń świątecznych dla partnerów szkoły. Wspólne kolędowanie, życzenia świąteczne. Opłatek.

  

STYCZEŃ

 ü  Udział członków wolontariatu w akcji charytatywnej „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” – zbiórka pieniędzy na terenie szkoły.

ü  Apel podsumowujący wyniki w nauczaniu w I semestrze.

ü  Wykonanie tablicy informacyjnej dla rodziców z wynikami w nauce w I semestrze.

 

LUTY

 ü  Dzień Sympatii – szkolne Walentynki- doręczanie korespondencji walentynkowej przez „szkolnych listonoszy”. Akcenty walentynkowe na gazetce ściennej; obowiązujący kolor ubrań w tym dniu to kolor czerwony.

ü  Czy jesteś bezpieczny w sieci? Dzień Bezpiecznego Internetu - plakaty, ulotki, spoty reklamowe ,,zadbaj o dziecięcy mózg”

ü  Tłusty Czwartek – sprzedaż pączków dla Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach Pierwszych.

 

 

MARZEC

 ü  Pierwszy Dzień Wiosny – dzień gier w klasach I-III; akcja „przebieranie – niepytanie” - obowiązuje kolor zielony.

ü  Dzień kolorowej skarpetki.

ü  Dzień Kobiet – gazetka okolicznościowa na tablicy SU. Przygotowanie życzeń przez chłopców. Upominki w klasach dla dziewcząt.

ü  Wielkanoc – zredagowanie życzeń dla wszystkich partnerów szkoły. Świąteczna dekoracja szkoły. Akcenty świąteczne na gazetce.

 

KWIECIEŃ

 ü  Dzień kolorowych koszulek.

ü  Obchody Światowego Dnia Ziemi – kampania propagująca ochronę przyrody.

 

 

MAJ

ü  Święto Konstytucji 3 Maja – uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Akcenty poświęcone temu świętu na gazetce.

ü  Dzień Matki - konkurs poetycki – „Moja Mama”.

ü  Dzień tematyczny - Dzień Smerfa czyli wszyscy na niebiesko.

ü  Kilometry dobra – Dzień czekolady – zbieranie funduszy do puszek fundacji ze sprzedaży czekoladowych słodyczy.

 

 

CZERWIEC

ü  Dzień Dziecka - gazetka okolicznościowa.

ü  Dzień tematyczny – dzień krawata.

ü  Apel podsumowujący sukcesy uczniów w II semestrze. Podsumowanie pracy SU. Rozdanie dyplomów, nagród, wyróżnień w konkursach, zawodach sportowych i turniejach.

ü  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021. Program artystyczny na pożegnanie klas VIII (we współpracy z wychowawcami klas VII i VIII).

 

Plan może ulegać modyfikacji w zależności od potrzeb SU.