Sekcje Samorządu Uczniowskiego

1. Sekcja kulturalno-artystyczna

Zakres działań sekcji kulturalno – artystycznej:

- propagowanie wśród uczniów kultury ojczystego języka oraz zasad właściwego zachowania,

- współorganizowanie wydarzeń kulturalnych,

- redagowanie okazjonalnych życzeń, wiadomości na szkolną stronę internetową oraz komunikatów o bieżącej działalności SU,

 

1. Zuzanna Burdzy

2. Martyna Śliwińska

3. Emilia Mróz

4. Ilona Nicpoń

5. Patryk Janduła

6. Amelia Górska

7. Nikola Branecka

 

2. Sekcja dekoratorska

Zakres działań sekcji dekoratorskiej:

- przygotowanie okazjonalnych życzeń dla partnerów szkoły oraz przygotowywanie upominków na potrzeby uroczystości szkolnych,

- opieka nad tablicami ściennymi SU,

 

1. Agnieszka Łazorczyk

2. Julia Kostrubiec

3. Katarzyna Michniak

4. Patrycja Ryszczuk

5. Patrycja Rycak

6. Wiktoria Życzkiewicz

7. Agnieszka Duda

 

3. Sekcja organizacyjno-porządkowa

Zakres działań sekcji organizacyjno – porządkowej:

- współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych,

- zabezpieczenie prawidłowego przebiegu wszelkich imprez szkolnych wynikających z harmonogramu pracy SU,

1. Piotr Bulicz

2. Krystian Zwolan

3. Karol Witkowski

4. Wiktor Gryszyn

5. Karol Wolski

6. Maciej Kołtun

7. Mikołaj Kuśmierz

8. Eryk Czwartkowski

9. Grzegorz Chołody

10.Krystian Nicpoń

 

4. Sekcja wolontariatu

Zakres działań sekcji wolontariatu:

- organizowanie akcji charytatywnych i zbieranie funduszy na szczytne cele,

- kwestowanie na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy,

- akcje pomocy w Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach Pierwszych,

- organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym problemy w nauce z wykorzystaniem platformy Teams.

 

1. Milena Gałan

2. Patrycja Ternes

3. Wiktoria Chachaj

4. Zofia Niemczuk

5. Julia Sowa

6. Kinga Karchut

7. Ilona Jastrzębska

8. Patrycja Pysiewicz

9. Aleksandra Typiak

10. Oliwia Suchara